Приветствую Вас Гість | | П`ятниця, 05.06.2020, 01:39

С у м Д П У  і м е н і  А. С.  М а к а р е н к а

Главная | Регистрация | Вход
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Історія кафедри фізики розпочинається з довоєнних років. Упродовж з 1936 р до 1945 р кафедру очолював доцент В.І. Зайцев.

В.І. Зайцев народився 21 лютого 1909 року в с. Кримському Слов’яносербського району Ворошиловградської області. У 1933 році закінчив фізико-математичний факультет Фізико-Хіміко-Математичного інституту в м. Харкові, а в 1936 році – аспірантуру кафедри теоретичної фізики Харківського університету.

З січня 1936 року до 1950 року працював в інституті на посаді викладача кафедри фізики.

З 1936 року до 1945 року виконував обов’язки завідувача кафедри фізики.

З 1943 року до 1945 року був призначений на посаду директора інституту.

В.І. Зайцев був нагороджений грамотами «За хорошую работу» (1939, 1940 роки), медаллю «За доблестный труд» (1946 рік), нагрудним знаком «Відмінник народної освіти» (1945 рік).

У 1950 році В.І. Зайцев завершив роботу над дисертацією «Вплив розмагнічування змінним полем і магнітною текстурою на гальваномагнітний та гальванопружний ефекти в нікелі», але не захистив у зв’язку зі смертю.

У 1950 році В.І. Зайцеву посмертно присвоєно звання доцента.

З 1945 р до 1963 р обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Шабаль Віктор Кузьмич.

В.К. Шабаль народився 20 серпня 1914 року в м. Сумах. У 1940 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізики». З вересня 1951 року до 1980 року працював в інституті на посаді викладача, доцента кафедри фізики, викладав навчальні дисципліни з фізики та методики фізики. З вересня 1954 року до 1963 року та з 15 квітня 1976 року до 1 липня 1980 року працював на посаді завідувача кафедри фізики.

В.К. Шабаль був нагороджений орденами: «Красная звезда» (1944 рік), «Великой Отечественной войны 1 степени» (1943, 1945 роки) та медалями «За победу над Германией», «За взятие Кинесберга» (1945 рік).

З 1963 року до 1974 року кафедру очолював Сарафанов Віктор Іванович.

В.І. Сарафанов народився 15 березня 1924 року в м. Білопіллі Сумської області. У 1949 році закінчив фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель фізики», а в 1953 році – аспірантуру Фізичного інституту Академії наук СРСР у м. Москві. У листопаді 1953 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електронної міцності титанатів металів ІІ групи таблиці Д.І. Менделєєва».

З 26 серпня 1955 року до 1973 року працював у Сумському державному педагогічному інституті на посаді викладача кафедри фізики, викладав курс загальної та теоретичної фізики. У 1959 році йому було присвоєно звання доцента. З 1963 року до 1973 року був призначений на посаду завідувача кафедри фізики.

У 1958 році В.І. Сарафанова нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти УРСР.

У 1973 році В.І. Сарафанов звільнився з університету у зв’язку зі станом здоров’я.

У цей період на кафедрі працювали викладачі: М.В. Пушкаренко, В.Е. Богаєвський, Міллер , В.І. Зайцев, В.А. Івченко, В.К. Шабаль, Г.М. Кублицький, Р.А. Лисов, Ю.Ф. Гайсинський, Ю.К. Гулак, В.І. Сарафанов, В.Л. Рабець, Б.П. Фурденко.

На початку 80-х років для роботи на кафедру були запрошені В.М. Брацихін, Л.В. Брацихіна, Ф.Ю. Грицай, І.Ю. Проценко, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О.Д. Стадник. Після закінчення інституту на кафедрі фізики для подальшої роботи були залишені випускники фізико-математичного факультету В.М. Биков, Ю.М. Лопаткін, В.Б. Лобода, В.Г. Шамоня. Наприкінці 80-х років на кафедру фізики був запрошений О. В. Яременко.

У 1974 р – 1979 р та 1993 – 1996 роках кафедру фізики очолював Скоробагатько Анатолій Федорович.

А.Ф. Скоробагатько народився 26 червня 1929 року в м. Сумах. У 1952 році закінчив фізико-математичний факультет Сумського педагогічного інституту за спеціальністю «Вчитель фізики», а в 1964 році – аспірантуру інституту фізики АН УССР.

З вересня 1952 року до теперішнього часу працює в Сумському державному педагогічному університеті.

У 1966 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фізика твердого тіла» і йому було присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук, а в 1968 – присвоєно звання доцента. А.Ф. Скоробагатько викладав навчальні дисципліни з квантової механіки, ядерної фізики, оптики, загальної фізики, електро- і радіотехніки.

З вересня 1967 року до серпня 1974 року був призначений на посаду декана фізико-математичного факультету. З вересня 1974 року до 1979 року працював на посаді завідувача кафедри фізики. У 1979 році А.Ф. Скоробагатько був нагороджений знаком «Відмінник народної освіти».

У 1979 р – 1980 р кафедру фізики очолював Каленик Віктор Іванович.

В.І. Каленик народився 20 липня 1935 року в станиці Карданік Зеленчукського району Ставропольського краю. У 1957 році закінчив Північно-Осетинський педагогічний інститут за спеціальністю «Вчитель фізики та астрономії», а в 1963 році – аспірантуру Воронізького педагогічного інституту за спеціальністю «Методика фізики». У 1969 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Активізація пізнавальної діяльності і самостійна робота учнів на уроках фізики у восьмирічній школі».

З 1978 року до 2003 року працював доцентом кафедри фізики. З 1 вересня 1979 року до 30 серпня 1980 року виконував обов’язки завідувача кафедри фізики. З 1980 р. до 1993 р. працював на посаді заступника декана фізико-математичного факультету.

Головними результатами науково-педагогічної діяльності В.І. Каленика є створена ним модель навчального процесу з фізики у загальноосвітніх навчальних закладах і розроблені основи викладання методики навчання фізики у педінститутах (університетах).

В.І. Каленик створив творче об’єднання вчителів фізики Сумщини, яке постійно збільшувалося, і число його членів стало більше 100. Мета цього об’єднання – реалізація ідей вказаної моделі на практиці.

Зміст інтегративної моделі викладено у більш ніж 120 наукових працях, серед яких 9 навчальних посібників. Закладені в цих посібниках методики проведення окремих видів занять (лекцій, лабораторних, семінарських, практичних занять) суттєво відрізняються від відомих і спрямовані на підготовку сучасних учителів фізики.

Відмінник народної освіти УРСР, Заслужений учитель України, Лауреат першого Всесоюзного конкурсу «Вчитель року-90».

У 2003 році звільнився з університету у зв’язку зі станом здоров’я.

З 1980 р. до 1993 р. кафедру очолював доцент Проценко Іван Юхимович.

І. Ю. Проценко народився 1 лютого 1944 року в с. Святиловці Глобенського району Полтавської області. У 1966 році закінчив фізичний факультет Харківського університету за спеціальністю «Фізика», а в 1970 році – аспірантуру при Харківському університеті.

З 1973 року на посаді викладача у Сумському державному педагогічному інституті викладав курси теоретичної фізики, електродинаміки, молекулярної фізики.

У 1974 році захистив кандидатську дисертацію «Електронографічне дослідження структури тонких плівок ОЦК металів V-VI груп». У 1989 році І.Ю. Проценку присвоєно вчене звання професора кафедри фізики, і в 1993 році – науковий ступінь доктора фізико-математичних наук.

З 1980 року до 1993 року був призначений на посаду завідувача кафедри фізики.

У 1994 році І.Ю. Проценко захистив докторську дисертацію на тему «Кристалічна структура й електрофізичні властивості тонких плівок перехідних d-металів».

З вересня 1993 року І.Ю. Проценко працює в Сумському державному університеті.

У 1984 році І.Ю. Проценко був нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений діяч науки» і неодноразово за сумлінну працю був премійований.

Упродовж 10 років на кафедрі успішно захистили кандидатські дисертації: І.О. Мороз, В.С. Іваній, В.Б. Лобода, О.Д. Стадник, О.В. Яременко, С.В. Петренко, М.В. Свириденко.

Члени кафедри фізики активно працювали над колективною темою «Дослідження структури та електрофізичних властивостей металічних, напівпровідникових та композиційних матеріалів», складові якої стали предметом дисертаційних дослідженнь викладачів:
О.Д. Стадник – тема докторської дисертації «Структура й фізичні властивості композиційних магнітних матеріалів»;
Л.О. Яременко – тема кандидатської дисертації «Дослідження фазових переходів в тонких плівках металів»;
А.І. Кузьменко (Салтикова) – тема кандидатської дисертації «Дослідження кристалічної побудови й електрофізичних властивостей двошарових плівок перехідних d – металів».

Професор кафедри фізики І.Ю. Проценко став засновником Сумської наукової школи з фізики тонких плівок.

З метою інтенсифікації наукових досліджень на кафедрі фізики було створено галузеві науково-дослідні лабораторії фізики тонких плівок, електронної мікроскопії, рентгеноструктурного аналізу, фізики діелектриків. За результатами досліджень у галузі фізики твердого тіла була захищена докторська дисертація (І.Ю. Проценко) та понад 15 кандидатських дисертацій.

Саме в цей час на кафедрі на замовлення сумських підприємців та організацій було започатковано й суттєво розвинено госпдоговірну науково-дослідну роботу, яку очолили І.Ю. Проценко, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О. Д. Стадник. Успішне виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт сприяло забезпеченню лабораторій новітнім обладнанням. Для проведення наукових досліджень кафедри щорічно залучалося понад 100 студентів-фізиків, якими виконувалися курсові, дипломні та інші роботи науково-дослідницького характеру, за результатами яких були відзначені нагородами СРСР та України студенти М. Свириденко, А. Чорноус, А. Салтикова, Р. Лопаткін та інші. У цей же період суттєвого покращення набуло навчально-методичне забезпечення навчального процесу (І.Ю. Проценко, В.І. Каленик, В.С. Іваній, І.О. Мороз, О.Д. Стадник та інші).

У 1996 році кафедру фізики очолив кандидат фізико-математичних наук, доцент Кшнякін Володимир Семенович.

В.С. Кшнякін народився 26 жовтня 1948 року в м. Давленково (Росія). У 1955 р. вступив до школи в місті Фокшани (Румунія), а в 1966 році закінчив СШ № 3 м. Суми. У тому ж році вступив на фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного інституту.

З 1971 року до 1972 року працював вчителем фізики в Нижньо- Сироватській середній школі.

Після служби в лавах радянської армії (1972 – 1973) працював викладачем фізики в Сумському вищому артилерійському училищі імені М.В. Фрунзе.

З 1977 – 1980 роки навчався в аспірантурі при Одеському державному педагогічному інституті імені К.Д. Ушинського. У 1985 році захистив кандидатську дисертацію по темі: «Дослідження пруж-них та спектральних властивостей деяких сплавів на основі Ті».

З 1987 року працює в Сумському державному педагогічному університеті. Протягом 1988-1993 рр. працював на посаді декана фізико-математичного факультету.

З 1995 р. до 2005 р. очолював кафедру фізики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. З 2006 року – доцент кафедри фізики.

В.С. Кшнякін неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, університету.

У 1998 році на кафедрі фізики була відкрита аспірантура зі спеціальності «Фізика твердого тіла» (керівники доц. В.Б. Лобода, доц. О.Д. Стадник), було започатковано і відпрацьовано систему виконання магістерських програм. Досягненням кафедри цього періоду є виконання науково-дослідної роботи за окремим державним фінансуванням, що надавалося переможцям відповідних конкурсів у системі Міністерства освіти і науки України.

Викладацький склад кафедри до 2001 року: Кандидати фізико-математичних наук, доценти : В.С. Кшнякін, В.С. Іваній, І.О. Мороз, В.Б. Лобода, О.В. Яременко, А.І. Салтикова, В.Г. Шамоня, М.Ю. Щербина, викладачі кафедри : Н.В. Іваній, Л.О. Яременко, Л.Л. Бурковська, Ф.Ю. Грицай, лаборанти: В.П. Геренко, В.В. Заговора, О.В. Гніденко, В.М. Гриненко, Л.Г. Гончаренко, Т.В. Муракаєва, А.В. Пузін

З 2006 р. до 2014 р. кафедру фізики очолював Заслужений працівник освіти України, кандидат технічних наук, професор Володимир Степанович Іваній.

В. С. Іваній народився 24 вересня 1947 року в с. Виноградному Одеської області. У 1964 році закінчив Виноградненську середню школу, у якій згодом працював на посаді лаборанта.

У 1970 році закінчив Одеський державний педагогічний інституті імені К. Д. Ушинського та аспірантуру, а в 1973 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Текстура і анізотропія фізичних властивостей сплавів титану». У 1974 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук і був направлений на роботу до Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка, де пройшов шлях від асистента до ректора.

З 1986 року – перший проректор Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка, а з 1996 року – ректор Сумського Державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. У 1996 році йому присвоєно вчене звання професора.

З 2006 року В.С. Іваній працює на посаді завідувача кафедри фізики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, за його ініціативою на фізико-математичному факультеті створено дві науково-дослідні лабораторії та одну з найкращих навчальних лабораторій оптики та фізики твердого тіла. В.С. Іваній є автором понад 120 наукових праць, однією з яких є монографія з фізики твердого тіла, отримав 8 авторських свідоцтв. За сумлінну працю В.С. Іваній неодноразово нагороджений державними нагородами, грамотами Міністерства освіти України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», «Заслужений працівник освіти і науки України» (2001 рік).

З 2014 року до теперішнього часу кафедру фізики та методики навчання фізики очолює доктор педагогічних наук, професор Мороз Іван Олексійович.

 

У сучасних умовах викладацький склад кафедри, зберігаючи традиції і досягнення в науково-дослідній і навчальній роботі, у своїй діяльності особливу увагу приділяє питанням вдосконалення навчально-методичної та наукової роботи, підготовки аспірантів, студентів-дипломників з урахуванням ступеневої системи підготовки вчителів.

Форма входу
Пошук
Календар
«  Червень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Друзі сайту
Copyright MyCorp © 2020
Зробити безкоштовний сайт з uCoz